Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Časovnica LAS UE Ormož

Planirani začetek 1. JP ESRR: 15. 3. 2107