Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Zapisniki skupščin

USTAN. SK. LAS

2. SK. LAS

Zapisnik 3. skupščine LAS

Zapisnik 4. skupščine osnutek_1 Še nepotrjen zapisnik