Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Zapisniki

Zapisniki skupščin:

USTAN.-SK.-LAS

2.-SK.-LAS

Zapisnik 3. skupščine osnutek_2 (še nepotrjen)

Zapisniki sej Upravnega odbora Las:

1.-SEJA-UPR.-ODBORA

Dodatek k 1. seju Upravnega odbora Las: Kandidatura-za-vodilnega-partnerja-LAS

2.-SEJA-UPR.-ODBORA

3.-SEJA-UPR.-ODBORA

4.-SEJA-UPR.-ODBORA

zapisnik-5.-seje-UO

Zapisnik 6. seje UO LAS UE Ormož

Zapisnik 7. seje UO LAS UE Ormož

Zapisnik 8.seje – 7.3.2017 (še nepotrjen zapisnik)

Zapisniki sej Nadzornega odbora LAS:

Zapisnik 1. seje NO

Za drugo sejo še ni potrjenega zapisnika, tukaj pa je vabilo: vabilo na 2. sejo NO LAS 1

Posvet o ustanovitvi:

Posvet-o-ustanovitvi

Seje inciativnega odbora in sestanki inciativnih skupin:

1.-seja-iniciativnega-odbora

2.-seja-iniciativnega-odbora

Sestanek-iniciativne-skupine-24.6.2015

Sestanek-iniciativne-skupine-28.7.2016

Zapisniki delavnic LAS UE Ormož:

1.-DELAVNICA-

2.-DELAVNICA

3.-DELAVNICA

4.-DELAVNICA

5.-DELAVNICA-

6.-DELAVNICA

Zapisniki strokovnih komisij:

1.-SEJE-STRO.-KOM.